Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Toldgarantier

Toldgarantier er betalingsgarantier, der fun­ger­er som sikker­hed for betal­ing af told og afgifter ved han­del med lande uden for EU, fx ved import og eksport af afgifts­be­lagte var­er såsom spir­i­tus og tobak. Toldgarantien stilles over­for Skat og stilles til sikker­hed for, at du betaler skat­ter og afgiv­er i hen­hold til lov­givnin­gen.