Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Tilbudsgarantier

Tilbudsgarantier bruges i forbindelse med projekter, der er i licitation.

Vil du byde på et projekt, der er i licitation, kan du blive bedt om at stille en garanti overfor bygherren samtidig med, at du afgiver dit tilbud. Det kaldes en tilbudsgaranti eller et bindende tilsagn.

Tilbudsgarantien sikrer, at du kan overholde dine forpligtelser som tilbudsgiver, det vil sige, at du kan udføre arbejdet i henhold til dit tilbud og at du kan stille de nødvendige garantier, hvis du vinder kontrakten.

Når kontrakten er endeligt underskrevet, erstattes tilbudsgarantien ofte af en arbejds- eller leverancegaranti.