Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

MonitorFlex


MonitorFlex er et tilbud til dig, der allerede har tegnet en kreditforsikring hos Tryg Garanti. MonitorFlex kan bruges, når du ønsker at beholde dækningen på en debitor, som vi normalt ville opsige dækningen for pga. forværrede økonomiske forhold.

Hvornår kan jeg overveje en MonitorFlex dækning?

Hvis en af dine debitorers økonomiske situation udvikler sig i negativ retning, kan det være aktuelt at overveje en MonitorFlex dækning.

En negativ udvikling i en debitors økonomiske forhold vil medføre, at dækningen bliver nedsat eller helt slettet for fremtidige leverancer.

Er kunden vigtig for dig og ønsker du at opretholde dækningen, kan vi i nogle tilfælde tilbyde at gøre dette mod ekstra betaling under MonitorFlex ordningen.

Hvordan søger jeg?

Du skal bare kontakte Tryg Garanti. Kontaktoplysninger findes på den meddelelse, som vi har sendt dig pr. e-mail. Vi vurderer så, om vi kan opretholde dækningen og i bekræftende fald til hvilken pris. I nogle tilfælde kan fortsat dækning være betinget af nedsat dækningsprocent.

Takker du ja til tilbuddet, vil vi opkræve præmien for MonitorFlex dækningen særskilt og kvartalsvis forud. Præmien beregnes på basis af dækningssummen.

Det med småt

Skulle din kundes situation yderligere forværres, forbeholder vi os dog stadig ret til at slette dækningen, også selv om du tidligere har fået en MonitorFlex dækning på kunden. Der vil være et varsel på 5 dage, så du får tid til at finde alternative løsninger med kunden eller til helt at komme ud af samarbejdet. Tryg Garanti tilbagebetaler naturligvis for meget betalt præmie i disse tilfælde.

MonitorFlex åbner mulighed for et smidigere samarbejde med kunderne – også i perioder hvor økonomien kan være anstrengt.

Du kan få yderligere oplysninger om MonitorFlex hos din nuværende kundechef eller på hovedkontoret telefon 44 20 39 00.

Du kan også downloade produktbladet her.