Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

EU-garantier

EU-garantier er garantier, der stilles over­for Natur­Erhvervsstyrelsen i forbindelse med for eksem­pel import og eksport af land­brugsvar­er og –pro­duk­ter. De stilles også i forbindelse med betal­ing ved køb af pro­duk­ter fra EU’s over­skud­sla­gre og garan­ti for tilbage­be­tal­ing af EU-støtte iht. EU’s marked­sor­d­ninger.

EU-garantier sikr­er, at virk­somhe­den opfylder sine forplig­telser i hen­hold til EU’s marked­sor­d­ninger.

Ring til os på 44 20 39 00, hvis du vil vide mere om EU-garantier eller nogle af vores andre garantityper.