Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring

Garantiforsikring – når du skal stille sikkerhed for opfyldelse af kontrakter

Når du indgår aftale om et nyt projekt eller får en ny ordre, vil du ofte skulle stille en garanti overfor din kunde. Her får du brug for garantiforsikring.

Hvad er garantiforsikring?

Garantiforsikring bruges som sikkerhed for udførelse af et stykke arbejde, der er aftalt i henhold til kontrakt. Garantiforsikring kan også anvendes som sikkerhed for tilbagebetaling af forudbetalinger. Eller for tilbagebetaling af aconto betalinger, hvis ikke ydelsen eller varen leveres i henhold til det aftalte.

Hvor bruges garantiforsikring?

Garantiforsikring bruges i mange forskellige sammenhænge. Der findes derfor flere forskellige typer af garantier til forskellige formål.

Det kan fx være indenfor byggebranchen, hvor en entreprenør skal stille garanti overfor bygherren. Eller en underentreprenør, der skal stille en garanti overfor en hovedentreprenør.

Indenfor byggeriet

Med en arbejdsgaranti kan bygherren eller hovedentreprenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis arbejdet ikke udføres i henhold til kontrakten. Han kan således få udbetalt beløbet under garantien og bruge beløbet til at få et andet firma til at udføre eller færdiggøre arbejdet eller til at udbedre fejl og mangler i afhjælpningsperioden. Ofte anvendes garantier udstedt efter AB18-regelsættet. Læs mere om AB18 her.

Forudbetalingsgarantier eller forskudsgarantier ses også i forbindelse med byggeprojekter, hvor der indgår levering af materialer. Her kan du som bygherre/køber sikre dig, at du får eventuelle forudbetalinger tilbage, hvis entreprenøren/leverandøren ikke kan opfylde sin leveringsforpligtelse i henhold til kontrakten.

Indenfor industrielle virksomheder

Garantiforsikring ses også i forbindelse med leverance fra industrielle virksomheder. Her kan en køber sikre sig tilbagebetaling af forudbetalinger, såfremt virksomheden ikke kan levere det aftalte. I disse tilfælde anvendes især forudbetalingsgarantier eller forskudsgarantier.

Vi har stor erfaring med garantiforsikring

Tryg Garanti har stor erfaring med garantiudstedelse. Vi er specialister i garantiforsikring og vi kan hjælpe dig med alle typer garantier indenfor byggebranchen og den ordreproducerende industri.

Tryg Garanti er Nordens største garantiforsikringsleverandør og kan hjælpe dig både lokalt og på tværs af grænser. Har du forretningsenheder i flere lande og har brug for at stille garantier i disse lande, så kan vi tilbyde dig en garantiramme, som dækker alle lande og alle forretningsenheder i koncernen.

Læs mere om vores produkter og POMnet, som er vores online-løsning, der giver dig fuldt overblik over din garantiportefølje døgnet rundt.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om vores løsninger, så ring til os på  44 20 39 00 eller kontakt os via vores kontaktformular. Så vender vi tilbage til dig. Vi tilbyder også internationale løsninger, hvis du har behov for garantier i andre lande.