Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Forudbetalingsgarantier


Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier stilles som sikker­hed for tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger eller acon­to betalinger, hvis ikke ydelsen eller varen leveres i hen­hold til det aftalte.

Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier ses primært i forbindelse med lever­ancer fra indus­trielle virk­somhed­er, hvor køber ønsker at sikre tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger, såfremt virk­somhe­den ikke kan levere det aftalte.

Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier ses også i forbindelse med bygge­pro­jek­ter, hvor der indgår lev­er­ing af mate­ri­aler. Her kan du som bygherre/køber sikre dig, at du får eventuelle forud­be­talinger tilbage, hvis entreprenøren/leverandøren ikke kan opfylde sin lev­er­ings­forplig­telse i hen­hold til kon­trak­ten. Stør­relsen på en forskuds­garan­ti svar­er nor­malt til det forud­be­talte beløb, og garantien udløber nor­malt, når den kon­trak­tlige ydelse er lev­eret.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om vores løsninger, så ring til os på  44 20 39 00, skriv til post@tryggaranti.dk eller kontakt os via vores kontaktformular. Så vender vi tilbage til dig. Vi tilbyder også internationale løsninger, hvis du har behov for garantier i andre lande.