Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Organisation

Tryg Garan­ti er en del af Tryg For­sikring A/S. Vi har kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. I Sverige markeds­før­er vi os under navnet Mod­er­na Garan­ti.

Vi er 50 kom­pe­tente medar­be­jdere med mange års erfar­ing inden for alle aspek­ter af garan­tifor­sikring og kred­it­for­sikring.

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg

Det er Trygs pur­pose og med Tryg Garan­ti som din pro­fes­sionelle part­ner arbe­jder vi hver dag for at gøre hverda­gen enklere og mere tryg for vores kun­der.

Tryg Garantis ledelse består af:


Mads Løgstrup
Direk­tør

Michael Jør­gensen
Led­er af Risikostyring

Niels Enevold­sen
Led­er af Kun­dere­la­tion­er, Kred­it­for­sikring

 

Kit­ty Stegmann
Led­er af Kun­de­cen­ter

 

 

 

 

 

 

Mere om vores organisation?

Vil du læse mere om Tryg kon­cer­nen, så kan du finde yderligere infor­ma­tion her