Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Bliv kunde

Bliv kunde hos Tryg Garanti — vi er din foretrukne partner til kreditforsikring

Tryg Garan­ti er en af nor­dens største leverandør­er af kred­it­for­sikring med kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. Tryg Garan­ti har mange års erfar­ing med kred­it­for­sikring i både ind- og udland.

Tryg Garan­ti tager udgangspunkt i dine behov og tilby­der både skræd­der­syede løs­ninger og stan­dard løs­ninger. Som kunde i Tryg Garan­ti kan du drage fordel af vores eksper­tise — det gælder lokalt såv­el som inter­na­tion­alt.

- Dine fordele med kreditforsikring fra Tryg Garanti

  • Du får dækket op til 90% af dit tab på udestående for­dringer
  • Du får løbende overb­lik over kred­itrisikoen på dine kun­der
  • Din lik­viditet sikres, for­di vi udbe­taler erstat­ning kun 15 dage efter din kun­des konkurs
  • Du får øget kred­itværdighed i banken, for­di risikoen for tab på deb­itor­er fjernes.
  • Du spar­er tid og ressourcer, for­di vi tager os af inkas­so­processen
  • Du får effek­tiv kon­trol over nysalg, for­di vi tilby­der fuld­magtsstyret god­k­endelse af nye deb­itor­er

- Fast kontaktperson og professionel rådgivning

Vi pri­or­iter­er at være tæt på vores kun­der, så vi bedst muligt kan råd­give din virk­somhed om kred­it­for­sikring. Der­for får du en fast kon­tak­t­per­son i Tryg Garan­ti, som vil kende dig og din for­ret­ning. På den måde sikr­er vi, at du får pro­fes­sionel råd­givn­ing hele vejen igen­nem.

- Adgang til markedets bedste online løsning

Vi tilby­der dig markedets mest bruger­ven­lige online løs­ning — POM­net — som giv­er dig fuldt overb­lik over dine dækninger døgnet rundt.

Her kan du søge om for­sikrings­dækn­ing på den enkelte kunde både i Dan­mark og i resten af ver­den. Anmod­nin­gen sender du via sys­temet  og når vi har lavet en kred­itvur­der­ing på kun­den, melder vi tilbage til dig på email.

Nemt og flek­si­belt!

Down­load fak­tablad på vores kred­it­for­sikring Monitor90.

Har du behov for kreditforsikring?

Har du behov for kred­it­for­sikring og vil du drøfte dit behov med os eller høre mere om vores flek­si­ble online løs­ning, så ring til os på 44 20 39 00 eller skriv til os her